Regio Zuid Holland

Term of Conditions

INHOUD

Alle evenementen die zijn opgenomen in de zoekresultaten van Guideofevents.com, of gekoppeld aan deze resultaten, zijn verstrekt door evenementenorganisaties  waarover Guide of Events geen controle kan uitoefenen en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van een evenement.

ABONNEMENTEN

Indien er een abonnement is afgesloten met een bepaalde duur, wordt het niet automatisch verlengd.

BETALING

Online afgesloten aankopen dienen betaald te worden via de aangeboden betaalsysteem

Advertenties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Bij het niet of niet tijdig betalen worden de verleende rechten op de Guide of Events onmiddellijk ingetrokken.

Advertenties worden binnen 24 uur geplaatst, indien de betaling op de rekening van Guide of Events staat.

SERVICE

Guide of Events biedt haar zoekplatform aan voor evenementenorganisaties, ondernemers, muziekkanten en dj’s.

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van evenementenorganisaties, ondernemers, muziekkanten en dj’s worden in de database van Guide of Events opgeslagen.

Deze gegevens worden gebruikt om:
Het publiek te laten zoeken naar de juiste evenementen en ondernemingen.

Na gebruik te hebben gemaakt van de Guide of Evens kan de evenementenorganisaties, ondernemers, muziekkanten en dj’s uit eigen initiatief hun gegevens verwijderen.

Indien de evenementenorganisaties, ondernemers, muziekkanten en dj’s één jaar niet in is ingelogd in zijn/haar account wordt het automatisch verwijderd.

Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt dan onder bovengenoemde punten aangegeven.

AANSPRAKELIJKHEID

Guide of Events is niet aansprakelijk voor enige vorm van fysieke, financiële of psychische schade veroorzaakt door het gebruik van onze website. Als u de inhoud van de website van Guide of Events potentieel schadelijk vindt, neem dan via e-mail contact met ons op. Ons team zal dit onderzoeken, eventueel maatregelen treffen en het probleem oplossen

Guide of Events is niet aansprakelijk als de informatie van evenementen/dj’s/artiesten/slaapgelegenheden/eetgelegenheden/dansgelegenheden zijn verouderd of onjuist is, neem contact op met Guide of Events via info@guideofevents.com.